Zviera možno zakopať, ak sa v jame neobjaví spodná voda, najmenej 500 m od vodného toku alebo nádrže, výška navrstvenej zeminy najmenej 1 m do úrovne terénu, zviera je zakopávané v obale, ktorý sa neškodne rozloží, ošetrené dezinfekčným prostriedkom.

Čítajte viac